Maturitní zkoušky jaro 2019

Pro žáky přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 03. prosince 2018
Odevzdání maturitní práce
pátek 01. března 2019 do 12.00 hodin
Praktická zkouška z odborných předmětů 26. dubna 2019
Společná část maturitní zkoušky
ČJL – PP
10. dubna 2019 od 12.30 hodin
AJ1 – PP 11. dubna 2019 od 08.00 hodin
NJ1 – PP 11. dubna 2019 od 10.00 hodin
MAT – DT 02. května 2019 od 08.00 hodin
AJ1 – DT 02. května 2019 od 13.00 hodin
ČJL – DT 03. května 2019 od 08.00 hodin
NJ1- DT 03. května 2019 od 11.20 hodin
Ústní maturitní zkouška
27. a 28. května 2019

Více informací naleznete na stránce www.novamaturita.cz