Maturitní zkoušky podzim 2019

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do úterý 25. června 2019
Odevzdání maturitní práce
úterý 25. června 2019 do 12.00 hodin
Praktická zkouška z odborných předmětů pátek 13. září 2019
Písemné zkoušky společné části MZ na spádových školách
2. až 6. září 2019
Ústní maturitní zkouška
středa 18. září 2019

Časový plán ústní maturitní zkoušky – středa 18. září 2019

Více informací naleznete na stránce www.novamaturita.cz