Maturitní zkoušky jaro 2019

Pro žáky přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 3. prosince 2018
Společná část maturitní zkoušky 10. a 11. dubna 2019
2. května až 10. května 2019

Více informací naleznete na stránce www.novamaturita.cz