Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v následujících časech:

08.30  1. A, 2. AT
09.00  1. AT
09.30  ostatní třídy

vždy v kmenové učebně dané třídy.