Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve v  7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin v TRIVIS – SŠV Brno, s. r. o., což v praxi znamená:

  • po druhé vyučovací hodině, která končí v 09:05 hodin, je zařazena přestávka v délce 10 minut,
  • po třetí vyučovací hodině, která končí v 10:00 hodin, je zařazena přestávka v délce 10 minut,
  • mezi jednotlivými vyučovacími hodinami je zařazena přestávka v délce 5 minut,
  • polední přestávka je v délce 45 minut, od 11:45 do 12:30.

Časový rozvrh výuky (pondělí až pátek)

1 07:30 – 08:15
2 08:20 – 09:05
3 09:15 – 10:00
4 10:10 – 10:55
5 11:00 – 11:45
6 12:30 – 13:15
7 13:20 – 14:05
8 14:10 – 14:55
9 15:00 – 15:45
10 15:50 – 16:35