Vedoucí předmětových komisí

Český jazyk a literatura, cizí jazyky Mgr. et Mgr. Lenka RICHTEROVÁ
Společenské a přírodní vědy, tělesná výchova Ing. Bc. Elen ČÍKOVÁ
Odborné předměty PhDr. Luboš KUDLIČKA