Vedoucí předmětových komisí

1. odborná skupina (jazykové a estetické vzdělávání) Mgr.  Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ
2. odborná skupina (právní vzdělávání, prevence a odhalování kriminality) PhDr. Luboš KUDLIČKA
3. odborná skupina (přírodovědní, matematické, informační a komunikační vzdělávání) Mgr. Radka HEJMALOVÁ
4. odborná skupina (společenskovědní vzdělávání a vzdělávání pro zdraví) Mgr.  Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ