Vedoucí odborných skupin

1. odborná skupina (jazykové a estetické vzdělávání) Mgr.  Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ
2. odborná skupina (právní vzdělávání, prevence a odhalování kriminality) PhDr. Luboš KUDLIČKA
3. odborná skupina (sebeobrana a vzdělávání pro zdraví) Mgr. Milan ŠIPL
4. odborná skupina (přírodovědní a matematické vzdělávání) Mgr. Jana MEIXNEROVÁ
5. odborná skupina (společenskovědní vzdělávání a  vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích) Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS.