Vedoucí předmětových komisí

Český jazyk a literatura Mgr. et Mgr. Lenka RICHTEROVÁ
Cizí jazyky Mgr. Monika GRABOVSKÁ
Společenské a přírodní vědy, tělesná výchova Mgr. Petra MIČÍKOVÁ
Odborné předměty PhDr. Luboš KUDLIČKA