Třídní učitelé

Třídní učitelé a domovské učebny tříd ve školním roce 2019/2020

Třída Třídní učitel (ka) Domovská učebna
1. AT Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. B 005
2. AT Mgr. et Mgr. Lenka RICHTEROVÁ B 004
2. BT Mgr. Miloš HUDEC (po dobu nemoci zastupuje PhDr. Luboš KUDLIČKA) B 015
3. AT Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. B 208
3. BT PhDr. Luboš KUDLIČKA B 205