Třídy a třídní učitelé

Třídní učitelé a domovské učebny tříd ve školním roce 2021/2022

Třída Třídní učitel (ka) E-mail třídního učitele Domovská učebna Třídní e-mail
1. AB Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. krycer@trivis.cz B 113 prdelkyztrivisu@seznam.cz
1. BB Mgr. Zuzana PALÁTOVÁ palatova@trivis.cz B 308 kriminalnicizbecka@seznam.cz
2. AB PhDr. Roman DUMA duma@trivis.cz B 106 plutaci@seznam.cz
3. AB Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. krycer@trivis.cz B 103 trivis.acko@gmail.com
4. AB Mgr. Ing. Barbora DVOŘÁKOVÁ dvorakova@trivis.cz B 102 debilci00@seznam.cz
4. BB Mgr. Miloš HUDEC hudec@trivis.cz B 305 1bttrivis@seznam.cz