Třídy a třídní učitelé

Třídní učitelé a domovské učebny tříd ve školním roce 2020/2021

Třída Třídní učitel (ka) E-mail třídního učitele Domovská učebna Třídní e-mail
1. AT PhDr. Roman DUMA duma@trivis.cz B 008 plutaci@seznam.cz
2. AT Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. krycer@trivis.cz B 005 trivis.acko@gmail.com
3. AT Mgr. et Mgr. Lenka RICHTEROVÁ richterova@trivis.cz B 004 debilci00@seznam.cz
3. BT Mgr. Miloš HUDEC hudec@trivis.cz B 015 1bttrivis@seznam.cz
4. AT Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. krycer@trivis.cz B 208 samanitrivis@seznam.cz
4. BT PhDr. Luboš KUDLIČKA kudlicka@trivis.cz B 205 trivis3bt@gmail.com