Pro žáky

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.


 Výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Miloš HUDEC – kabinet A 107

Konzultační hodiny:

  • pondělí 11.30 – 12.15 hod.
  • středa 13.15 – 14.00 hod.

Tým včasné podpory


Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

Bc. Lukáš CIGÁNIK
Ing. Bc. Elen ČÍKOVÁ
Mgr. Monika GRABOVSKÁ
Mgr. Miloš HUDEC pondělí
středa
11.30 – 12.15 hod.
13.15 – 14.00 hod.
PhDr. Luboš KUDLIČKA
Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS.
Mgr. Petra MIČÍKOVÁ
Mgr. Maria MOŽNÁ
Bc. Jan POKORNÝ
Mgr. et Mgr. Lenka RICHTEROVÁ
Bc. Jana SKÁLOVÁ
Mgr. Milan ŠIPL
Ing. Dita TŮMOVÁ