Adresa: TRIVIS - SŠV Brno, s.r.o., Údolní 244/53, 602 00 Brno Telefon: +420 734 574 345

TRIVIS Brno

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Důležité upozornění

K 1. 8. 2023 se střední škola TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o., přestěhovala na novou adresu, a to na Údolní 244/53, 602 00 Brno – viz schéma areálu.


VŮLE – INTELIGENCE – SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o., poskytuje vzdělání v oboru:

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost s názvem školního vzdělávacího programu Veřejnoprávní ochrana – čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, ukončeno maturitní zkouškou.

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné i státní správě a samosprávě i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách firmy TRIVIS, a. s. i na vysokých školách.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2023, TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech