Denní studium

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní studium

Školní vzdělávací programy tohoto oboru jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2021 pro první a druhý ročník

Povinné předměty Zkratka předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura ČJL 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 1
AJ1 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2
NJ2, RJ2 2 2 2 6
Dějepis
DEJ 2 2 4
Společenský základ SPZ 2 1 3
Fyzika FYZ 2 2
Chemie CHE 2 2
Biologie BIO 2 2
Matematika MAT 3 2 3 2 10
Péče o zdraví a první pomoc PZP 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 2 6
Ekonomika EKO 2 1 3
Právo PRÁ 3 4 4 4 15
Bezpečnostní činnost BPČ 2 3 5
Integrovaný záchranný systém IZS 1 2 2 5
Střelecká příprava STP 2 2
Kriminalistika KRI 2 2 2 6
Kriminologie KRL 1 1
Penologie PEN 1 1
Psychologie a pedagogika PAP 2 1 3
Sociální komunikace SOK 1 1
Sebeobrana SEB 2 2 4
Zeměpis ZEM 2 2
Technika administrativy
TEA 2 1 3
Povinně volitelné předměty * AJ1s 1 1
PRÁs
Celkem 32 32 32 32 128
  • V ŠVP je sloučeno jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání do jednoho tematického okruhu.
  • Vyučované jazyky: anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Cizí jazyk 1: úroveň B1 evropského referenčního rámce. Cizí jazyk 2: úroveň A2 evropského referenčního rámce.
    * Žák je povinen zvolit jeden předmět; předmět bude vyučován od minimálního počtu 7 žáků.

 

Učební plán platný od 1. září 2017 pro třetí a čtvrtý ročník

Povinné předměty Zkratka předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura ČJL 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 1
AJ1 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2
NJ2 2 2 1 5
Dějepis
DEJ 1 1 1 1 4
Společenský základ SPZ 1 1 1 3
Fyzika FYZ 2 2
Chemie CHE 2 2
Biologie BIO 2 2
Matematika MAT 3 3 3 2 11
Péče o zdraví a první pomoc PZP 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 5
Ekonomika EKO 2 1 1 4
Právo PRÁ 3 4 4 3 14
Bezpečnostní činnost BPČ 2 3 5
Integrovaný záchranný systém IZS 2 2 2 6
Střelecká příprava STP 1 1
Kriminalistika KRI 2 3 2 7
Kriminologie KRL 2 2
Penologie PEN 1 1
Psychologie a pedagogika PAP 1 1 1 1 4
Sebeobrana SEB 1 1 2
Zeměpis ZEM 1 1 2
Technika administrativy
TEA 2 1 3
Povinně volitelné předměty * MATs 2 2
AJ1s
PRÁs
IZSs
BPČs
Celkem 32 32 33 31 128
  • V ŠVP je sloučeno jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání do jednoho tematického okruhu.
  • Vyučované jazyky: anglický jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk 1: úroveň B1 evropského referenčního rámce. Cizí jazyk 2: úroveň A2 evropského referenčního rámce.
    * Žák je povinen zvolit jeden předmět; předmět bude vyučován od minimálního počtu 7 žáků.