Konzultační hodiny

Konzultační hodiny vyučujících ve školním roce 2022/2023

Tereza ČERMÁKOVÁ
Mgr. David ČERNOCH středa 14.00 – 15.00
Mgr. Dagmar FIALOVÁ pátek od 12.20
Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ úterý 07.15 – 07.45
Mgr. Miloš HUDEC pondělí 12.15 – 13.00
Ing. Marian KARAS
Mgr. Vítězslav KHÝN
Ing. Dana KOSOVÁ středa 10.30 – 11.30
Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. úterý 12.15 – 13.00
PhDr. Luboš KUDLIČKA úterý 13.00 – 13.45
Mgr. Dana MEIXNEROVÁ, Ph.D. pátek 12.45 – 13.30
Ing. Věra MEDUNOVÁ
Mgr. Marie NĚMECKÁ pondělí 12.15 – 13.00
Mgr. Martina PIVODOVÁ
Mgr. Milan ŠIPL pondělí 12.50 – 13.50
Mgr. Monika ŠEVEČKOVÁ, Ph.D.