Školné

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  18 400 Kč ročně

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.