Maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Profilová část se skládá z předmětů:

český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

cizí jazyk

 •    písemná práce
 •    ústní zkouška

právo – ústní zkouška

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – specifika ZDE

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém

Nepovinné zkoušky

 • bezpečnostní činnost
 • kriminalistika
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020
Odevzdání maturitní práce (dálkové studium)
do 31. března 2021
Praktická zkouška z odborných předmětů 29. a 30. dubna 2021
Didaktické testy
MAT      08.00         24. května 2021
AJ1         13.30          24. května 2021
ČJL        08.00         25. května 2021
NJ1         13.00         26. května 2021
Volno pro přípravu k maturitní zkoušce
5 pracovních dnů před ústní maturitní zkouškou
Ústní maturitní zkouška
od 7. do 11. června 2021

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).

Více informací naleznete na této stránce.