Maturitní zkoušky jaro 2022

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Profilová část se skládá z předmětů:

český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

cizí jazyk

 •    písemná práce
 •    ústní zkouška

právo – ústní zkouška

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém

Nepovinné zkoušky

 • bezpečnostní činnost
 • kriminalistika
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 30. listopadu 2021
Praktická maturitní zkouška
od 1. dubna 2022
Písemná práce
1. dubna 2022
Didaktické testy od 2. května 2022
Ústní maturitní zkouška
16. května až 10. června 2022

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).

Více informací naleznete na této stránce.