Maturitní zkoušky jaro 2020

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do pondělí 2. prosince 2019
Odevzdání maturitní práce
do pátku 28. února 2020
Praktická zkouška z odborných předmětů středa 29. dubna 2020
Písemné zkoušky společné části MZ na spádových školách
středa 8. dubna 2020 – ČJL PP
čtvrtek 30. dubna 2020 – AJ PP, NJ PP
pondělí 4. května 2020 – M DT, AJ DT
úterý 5. května 2020 – ČJL DT, NJ DT
Ústní maturitní zkouška
pátek 22. května 2020

Více informací naleznete na této stránce