Maturitní zkoušky podzim 2020

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do pátku 24. července 2020
Odevzdání maturitní práce
do pátku 24. července 2020
Praktická zkouška z odborných předmětů
Písemné zkoušky společné části MZ na spádových školách
od úterý 1. září 2020
do pátku 4. září 2020
Ústní maturitní zkouška
18. září 2020

Více informací naleznete na této stránce.