Maturitní zkoušky jaro 2020

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do pondělí 2. prosince 2019
Odevzdání maturitní práce
do pátku 28. února 2020
Praktická zkouška z odborných předmětů čtvrtek 28. května 2020
Písemné zkoušky společné části MZ na spádových školách
pondělí 1. června 2020
úterý 2. června 2020
Ústní maturitní zkouška
pátek 12. června 2020

Více informací naleznete na této stránce.

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2020 naleznete ZDE.