Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ – kabinet 319A

Konzultační hodiny:

  • pondělí 07.00 – 07.30
  • čtvrtek 13.20 – 13.50

Žáci i zákonní zástupci si mohu domluvit další konzultace individuálně po předchozí domluvě emailem nebo přes systém Bakaláři.

Tým včasné podpory