Výchovný poradce

Výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Miloš HUDEC – kabinet A 107

Konzultační hodiny:

  • pondělí 11.30 – 12.15 hod.
  • středa 13.15 – 14.00 hod.

Tým včasné podpory