Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ – kabinet A 208

Konzultační hodiny:

Tým včasné podpory