Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o.

T R I V I S 

VŮLE - INTELIGENCE - SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Od školního roku 2017/2018 bude v souladu se vzdělávací koncepcí a posláním firmy TRIVIS, a. s., Praha, zahájena výuka v níže uvedených oborech vzdělání:

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost s názvem školního vzdělávacího programu Veřejnoprávní ochrana - čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, ukončena maturitní zkouškou
  • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby s názvem školního vzdělávacího programu Veřejnoprávní ochrana - tříleté dálkové nástavbové vzdělávání pro uchazeče, kteří mají ukončené střední vzdělání v tříletém oboru se závěrečnou zkouškou a výučním listem, ukončeno maturitní zkouškou
  • 64-41-L/51 Podnikání s názvem školního vzdělávacího programu Podnikání malých a středních firem - tříleté dálkové nástavbové vzdělávání pro uchazeče, kteří mají ukončené střední vzdělání v tříletém oboru se závěrečnou zkouškou a výučním listem, ukončeno maturitní zkouškou

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné i státní správě a samosprávě i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách firmy TRIVIS, a. s. i na vysokých školách.Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO