Pro uchazeče

Obory vzdělání

Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

  • čtyřleté denní studium

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

  • tříleté dálkové nástavbové studium

Obor 64-41-L/51 Podnikání

  • tříleté dálkové nástavbové studium

Ubytování žáků

Domov mládeže
Lomená 530/44, 617 00 Brno
E-mail: zampach@oupslomena.cz
Web: https://www.oupslomena.cz/domov-mladeze
Telefon: +420 545 128 745

Domov mládeže a zařízení školského stravování Brno, p. o.
Klášterského 4, Brno
E-mail: dmklast4@seznam.cz
Web: http://www.dmklast4.cz
Telefon: +420 545 234 268

Domov mládeže
Čichnova 23, 624 00 Brno
E-mail: domov@cichnovabrno.cz
Web: http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze
Telefon: +420 541 123 157


Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  18.400 Kč ročně
  • pro tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání v oboru Podnikání – 3. ročník – 18.000 Kč ročně
  • pro tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání v oboru Bezpečnostní služby – 14.000 Kč ročně

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu smlouvy o studiu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.