Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritéri, určených platnou legislativou.


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněna ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněna ZDE.


Nabídka oborů vzdělání:

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Forma vzdělávání: čtyřletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.

Uvedený obor vzdělání je určen uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání.

Termíny podání přihlášek:

Termíny přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou:

  • První termín (první škola) – pondělí 8. června 2020
  • Náhradní termín – úterý 23. června 2020

Uplatnění absolventů oboru Bezpečnostně právní činnost:

Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ nebo na vyšší odborné škole bezpečnosti silniční dopravy TRIVIS Jihlava, ve vzdělávacím programu „Bezpečnost v silniční dopravě“, dále také na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65
614 00 Brno
Tel.: +420 543 210 696
e-mail: brno@trivis.cz