Maturitní vysvědčení

Úspěšní maturanti termínu Podzim 2018 mají maturitní vysvědčení připravené k vyzvednutí u paní asistentky