Author Archives: Brno

Rozpis ústních maturit jaro 2022

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2022 pro třídy 4.AB a 4.BB naleznete ZDE.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Dokument Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ZDE.

Volná pracovní pozice

Od školního roku 2022/2023 nabízíme volnou pracovní pozici učitel předmětů Matematika a Fyzika – plný úvazek. Kontakt – ředitel školy Mgr. Milan Čermák, tel. +420 603 264 772

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Závěrečné informace k přijímacímu řízení pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Ředitelské volno

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou … Continue reading

Střelecká příprava

Předmět STŘELECKÁ PŘÍPRAVA nemusí být jen teoretická výuka, případně nácvik míření pomocí laserové střelnice. Naši žáci v rámci výuky tohoto předmětu navštěvují skutečnou střelnici v Dolní Lhotě u Blanska (webové stránky). Zde jsou žáci seznámeni s bezpečností na střelnici, údržbou … Continue reading

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Časový rozvrh konání písemných testů JPZ

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání. V Brně dne 21. … Continue reading

Informace rodičům