Odborná praxe

Nedílnou součástí studijního plánu je odborná praxe žáků školy. Tato se koná v termínech, které pro každý rok stanoví ředitel školy.

Odborná praxe se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti, která souvisí s oborem vzdělávání, ze kterého žáci odbornou praxi vykonávají. S poskytovateli odborné praxe uzavře škola smlouvu o rozsahu a obsahu odborné praxe a  podmínkách pro její konání.

Z odborné praxe zpracovávají žáci zprávu, která je hodnocena klasifikačním stupněm.
Ve školním roce 2018/2019 odborné praxe žáků neproběhnou.