Vedoucí předmětových komisí

Český jazyk a literatura Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ
Cizí jazyky Mgr. Natálie MAREČKOVÁ
Společenské a přírodní vědy, tělesná výchova Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ
Odborné předměty Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS.