Třídní učitelé

Třídní učitelé a domovské učebny tříd ve školním roce 2018/2019

Třída Třídní učitel (ka) Domovská učebna
1. AT Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ B 109
1. BT Mgr. Miloš HUDEC B 015
2. AT Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. B 005
2. BT Mgr. Bc. Miloslav HOLUB B 004
Třída Třídní učitel (ka) Domovská učebna
1. DA Mgr. Natálie MAREČKOVÁ B 015
2. DA Mgr. Bc. Bohumila HORÁKOVÁ B 004
3. DA Ing. Vladimíra BINAROVÁ B 005