O škole

VŮLE – INTELIGENCE – SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Soukromá střední škola veřejnoprávní poskytuje vzdělání v níže uvedených oborech vzdělání:

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost s názvem školního vzdělávacího programu Veřejnoprávní ochrana – čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, ukončena maturitní zkouškou
  • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby s názvem školního vzdělávacího programu Veřejnoprávní ochrana – tříleté dálkové nástavbové vzdělávání pro uchazeče, kteří mají ukončené střední vzdělání v tříletém oboru se závěrečnou zkouškou a výučním listem, ukončeno maturitní zkouškou
  • 64-41-L/51 Podnikání s názvem školního vzdělávacího programu Podnikání malých a středních firem – tříleté dálkové nástavbové vzdělávání pro uchazeče, kteří mají ukončené střední vzdělání v tříletém oboru se závěrečnou zkouškou a výučním listem, ukončeno maturitní zkouškou

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné i státní správě a samosprávě i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách firmy TRIVIS, a. s. i na vysokých školách.