Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve v  7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin v TRIVIS - SŠV Brno, s. r. o., což v praxi znamená:

  • po třetí vyučovací hodině, která končí v 10:30 hodin, je zařazena přestávka v délce 15 minut,
  • mezi jednotlivými vyučovacími hodinami je zařazena přestávka v délce 5 minut,
  • po páté vyučovací hodině, t.j. v 12:20 hodin je zařazena polední přestávka v délce 30 minut,
  • šestá vyučovací hodina začíná ve 12:50 hodin.

Časový rozvrh výuky (pondělí až pátek)

1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:45 - 11:30
5. 11:35 - 12:20
6. 12:50 - 13:35
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05
10. 16:10 - 16:55

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO