Informace k zahájení školního roku

Zahájení výuky TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o., v nových prostorách areálu Vysokého učení technického v Brně, Údolní 244/53, budova U1, 3. NP, se uskuteční dne 4. 9. 2023.

Zahájení školního roku pro ročníky 2., 3. a 4. se uskuteční od 8.00 hod. Rodiče žáků 1.  ročníku jsou zváni  na informativní schůzku v 9.00 a žáci 1. ročníku od 10.00 hod.

Tento den proběhne taktéž zaplacení ISIC karet v částce 350,- Kč. Fotografování žáků bude poté realizováno v následujících dnech. Přihlášku na ISIC kartu si zájemce vyplní ve škole při zahájení školního roku.