Pro žáky

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.


 Prodej stravenek na obědy

Každý čtvrtek od 10:25 do 10:40 v místnosti B 103.

Cena stravenek pro žáky: 1 oběd za 35 Kč.


Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ – kabinet B 102

Konzultační hodiny:

  • pondělí 11.30 – 12.15 hod.
  • středa 13.15 – 14.00 hod.

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ pondělí
středa
11.30 – 12.15 hod.
13.15 – 14.00 hod.
Mgr. Miloš HUDEC úterý 11.30 – 12.15 hod.
Mgr. Bc. Miloslav HOLUB
Mgr. Bc. Bohumila HORÁKOVÁ čtvrtek 11.30 – 12.30 hod.
Ing. Mgr. Ivona KAHLEOVÁ úterý 11.30 – 12.15 hod.
Mgr. Bc. Jiří KRYČER, DiS. úterý 11.30 – 12.15 hod.
Mgr. Natálie MAREČKOVÁ úterý 11.30 – 12.15 hod.
Mgr. Maria MOŽNÁ
Mgr. Monika ONDROUŠKOVÁ čtvrtek 10.00 – 12.00 hod.
Mgr. Milan ŠIPL
Mgr. Hana ŠEVEČKOVÁ