Rozpis ústních maturit jaro 2022

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2022 pro třídy 4.AB a 4.BB naleznete ZDE.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Dokument Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ZDE.

Volná pracovní pozice

Od školního roku 2022/2023 nabízíme volnou pracovní pozici
učitel předmětů Matematika a Fyzika – plný úvazek.
Kontakt – ředitel školy Mgr. Milan Čermák, tel. +420 603 264 772

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Závěrečné informace k přijímacímu řízení pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Ředitelské volno

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků,

obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou radu novou.

Zřizovatel zdejší školy stanovil, že školská rada bude mít 3 členy. Jednoho člena jmenuje on, po jednom členu zvolí pedagogičtí pracovníci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Za účelem obsazení volených míst ve školské radě jsem vyhlásil volby (viz níže).

Nezbytným předpokladem konání voleb je sestavení kandidátské listiny. Z tohoto důvodu byl vytvořen tiskopis (viz níže), na kterém můžete kandidáta (kandidáty) navrhnout.  Jelikož předpokládám, že zákonní zástupci nezletilých žáků se, až na výjimky, vzájemně neznají, vyzývám vás, abyste navrhli sami sebe za kandidáty tím, že  příslušný tiskopis vyplníte a do 25. dubna 2022 mi jej zašlete na e-mailovou adresu cermak@trivis.cz.

Další nezbytné informace Vám budou postupně sdělovány.

Věřím, že moje výzva bude mít kladnou odezvu a společnými silami volbu školské rady zvládneme.

Mgr. Milan Čermák v. r.
ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do Školské rady
Návrh kandidáta na člena Školské rady

 

Střelecká příprava

Předmět STŘELECKÁ PŘÍPRAVA nemusí být jen teoretická výuka, případně nácvik míření pomocí laserové střelnice. Naši žáci v rámci výuky tohoto předmětu navštěvují skutečnou střelnici v Dolní Lhotě u Blanska (webové stránky). Zde jsou žáci seznámeni s bezpečností na střelnici, údržbou zbraně a pod dozorem instruktora mohou realizovat i střelbu z reálných zbraní.

V průběhu několika návštěv tak mohli vyzkoušet střelbu z pistole – mimo jiné CZ 75D, z pistole Walter PDP, Beretta APX, Glock 17 nebo novinku Laugo Arms ALIEN!. Další návštěva byla zaměřena na dlouhé zbraně, konkrétně si zastříleli z malorážky (v rámci nácviku k získání zbrojního průkazu), z útočné pušky CZ SCORPION EVO3 S1 a útočné pušky CSV-9. Poslední návštěva byla věnována speciálním zbraním, konkrétně revolveru ROSSI 357 Magnum, brokovnici Fabarm STF 12 a odstřelovačské pušce Mauser M18.

Žáci tak v průběhu několika návštěv získali přehled o tom, jak se kterou zbraní konkrétně zacházet, že při dodržení základních pravidel pro zacházení se zbraní se není skutečně čeho bát. Na tento zážitek budou jistě vzpomínat.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Časový rozvrh konání písemných testů JPZ

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání.

V Brně dne 21. ledna 2022.

                                                                              Mgr. Milan Čermák, ředitel  školy

Informace rodičům