Výsledky soutěže – Bezpečnostně právní činnost

Výsledky soutěže naleznete ZDE.

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke střednímu vzdělávání od 1. 9. 2023
na
TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o., Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o. svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti přijetí ke střednímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Výsledky podle evidenčního číslaZDE

Uchazeče, kteří byli přijati na základě výsledků přijímacího řízení na školu TRIVIS Brno a nemají zájem o studium na této škole prosím o oznámení této skutečnosti co nejdříve na tel. číslo +420 543 210 696 – sekretariát školy, tel. číslo +420 774 514 430 – ředitel školy, nebo na  email: kudlicka@trivis.cz – z důvodu přijetí dalších uchazečů.

Výsledky :
První přijatý uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů: 94
Poslední přijatý uchazeč s počtem dosažených bodů: 58

V Brně 28. dubna 2023

PhDr. Luboš Kudlička
ředitel školy

Informace školy k situaci ohledně pronájmu budovy

Informace školy k situaci ohledně pronájmu budovy

– pro styk s MČ Brno Sever, Magistrátem města Brna a dalšími orgány veřejné správy, novináři a subjekty nabízejícími prostor je určen výhradě jednatel školy JUDr. Klvaňa, tel. 602 340 416, mail klvana@trivis.cz

– pro žáky a rodiče veřejnoprávního oboru je určen pro komunikaci PhDr. Kudlička, tel. 774 514 430, mail kudlicka@trivis.cz

– pro komunikaci ve věcech petice je určen PhDr. Kudlička, místem pro předání archů je sekretariát školy. Pokud nelze doručit na sekretariát (uzavřená škola) lze vhodit arch do schránky pro přijímání pošty. Sekretariát bude předávat archy PhDr. Kudličkovi.

Formulář petice ke stažení ZDE

Reportáž České televize

Česká televize - NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Situaci pronájmu budovy školy se věnovala také rozsáhlá reportáž České televize, jejíž záznam naleznete ZDE.

 

Zasedání zastupitelstva Magistrátu města Brna

Dne 24. ledna 2023 v 8.30 hod. se dostavila na zasedání zastupitelstva Magistrátu města Brna delegace TRIVIS – SŠ veřejnoprávní. Za přítomnosti PhDr. Kudličky a dvou žákyň naší školy přednesla Mgr. Nováková naši petici se žádostí o řešení současné situace.
Odkaz zde: