Ředitelské volno

Na pátek 25. září 2020 nařídil ředitel školy z důvodů anticovidových opatření ředitelské volno.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v následujících časech:

08.30  1. A, 2. AT
09.00  1. AT
09.30  ostatní třídy

vždy v kmenové učebně dané třídy.

Zkoušky v náhradním termínu

Rozpis zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2019/2020 naleznete ZDE.

Veliký úspěch našich žáků

Žáci naší školy uspěli na celostátní přehlídce odborných prací žáků středních škol v oboru vzdělávání Bezpečnostně právní činnost, která proběhla na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově 4. června 2020.
Konkrétní jména a názvy jejich ročníkových prací naleznete ZDE.
Všem výhercům gratulujeme.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

V době letních prázdnin jsou úřední hodiny každou středu od 08:00 do 13:00 hodin.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Žádost o nové rozhodnutí – ke stažení ZDE.

Výsledky přijímacího řízení

Vyhodnocení přijímacího řizení naleznete ZDE.

Vyklizení šatních skříněk

26. června 2020 po předání vysvědčení (čas upřesní třídní učitel) je nutno vyklidit a nechat otevřené všechny šatní skříňky.
V případě, že skříňka zůstane zamčená, bude zámek odstraněn včetně věcí, které ve skříňce zůstanou.

Pro uchazeče o studium – přijímací zkoušky

Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/202-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň mu bude změřena teplota.
V souladu s mimořádným opatřením není umožněn rodičům vstup do budovy školy.

Konzultace z jednotlivých předmětů

V termínech 8., 9., 10., 11. a 22., 23., 24. června 2020 je v době od 08.00 do 12.00 možnost konzultací v jednotlivých předmětech  po dohodě s konkrétním učitelem.  Žák přinese vyplněné a podepsané  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a informaci, že  nepřišel do styku s nikým, kdo má příznaky nemoci COVID-19. Před samotnou konzultací mu bude změřena teplota. V rámci konzultací je možnost dodatečného splnění  zadaných písemných prací, testů či klasifikací „N“ (klasifikace za první pololetí zůstává s termínem do 5. června 2020 včetně – dle nařízení ředitele školy).
V případě zájmu proto kontaktujte příslušného vyučujícího.