Zahájení školního roku 2018/2019 pro žáky dálkové formy studia

Zahájení výuky dálkové formy vzdělávání je v sobotu 8. září 2018 v 08.30 hodin.