Výsledky přijímacího řízení 2023/2024

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke střednímu vzdělávání od 1. 9. 2023
na
TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o., Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o. svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti přijetí ke střednímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Výsledky podle evidenčního číslaZDE

Uchazeče, kteří byli přijati na základě výsledků přijímacího řízení na školu TRIVIS Brno a nemají zájem o studium na této škole prosím o oznámení této skutečnosti co nejdříve na tel. číslo +420 543 210 696 – sekretariát školy, tel. číslo +420 774 514 430 – ředitel školy, nebo na  email: kudlicka@trivis.cz – z důvodu přijetí dalších uchazečů.

Výsledky :
První přijatý uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů: 94
Poslední přijatý uchazeč s počtem dosažených bodů: 58

V Brně 28. dubna 2023

PhDr. Luboš Kudlička
ředitel školy