Výjezd do Prahy

Pro žáky druhých ročníků bude ve dnech 11. a 12. prosince 2018 realizován výjezd do Prahy.

Navštívíme Policejní muzeum, Národní muzeum, divadelní představení Dokonalá svatba a samozřejmě také vánoční trhy.