Úřední hodiny v době mimořádných opatření

Úřední hodiny v době mimořádných opatření jsou denně od 08.00 do 11.00 hodin, žáci si mohou vyzvednout učebnice ze školy, potvrzení o studiu, atd..

Návštěva školy je možná pouze po předchozím zavolání – viz Kontakt, na sekretariát školy je možný vstup vždy jen po jednom.