Pro uchazeče o studium – přijímací zkoušky

Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/202-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň mu bude změřena teplota.
V souladu s mimořádným opatřením není umožněn rodičům vstup do budovy školy.