Pokyny k zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2019/2020 je v pondělí 2. září 2019.

Třída 1. AT zahájí školní rok v 08.00 hodin v učebně B 005.

Ostatní třídy zahájí školní rok v 09.00 hodin v následujících učebnách:
2. AT – učebna B 004
2. BT – učebna B 015
3. AT – učebna B 205
3. BT – učebna B 208