Konzultace z jednotlivých předmětů

V termínech 8., 9., 10., 11. a 22., 23., 24. června 2020 je v době od 08.00 do 12.00 možnost konzultací v jednotlivých předmětech  po dohodě s konkrétním učitelem.  Žák přinese vyplněné a podepsané  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a informaci, že  nepřišel do styku s nikým, kdo má příznaky nemoci COVID-19. Před samotnou konzultací mu bude změřena teplota. V rámci konzultací je možnost dodatečného splnění  zadaných písemných prací, testů či klasifikací „N“ (klasifikace za první pololetí zůstává s termínem do 5. června 2020 včetně – dle nařízení ředitele školy).
V případě zájmu proto kontaktujte příslušného vyučujícího.