Klasifikace v náhradním termínu

Klasifikace v náhradním termínu za školní rok 2018/2019 proběhne v úterý 27. srpna 2019 od 08.00 hodin.
Žáci, kteří mají více než dvě zkoušky, pokračují ještě ve středu 28. srpna 2019, opět od 08.00 hodin.
Přesný čas zkoušky si žáci domluví s příslušným vyučujícím.