Informace ke stravování

Žáci naší školy se mohou stravovat v MENZE MU na Moravském náměstí. Je nutné dostavit se do kanceláře vedoucí/ho kterékoli menzy MU (kromě menzy PřF) a zakoupit si stravovací kartu za 50,- Kč. Ta žákům následně umožní (přes aplikaci WebKredit nebo MobilKredit) objednávání obědů a zobrazení aktuální nabídky i s cenami na všech provozech MU.

Veškeré podrobnosti jsou taktéž uvedeny v tomto odkazu: https://www.skm.muni.cz/stravovani/system-stravovani-v-menzach