Hovorové hodiny

V úterý 5. listopadu 2019 proběhnou od 15.00 do 17.00 hovorové hodiny, vyučující všech předmětů jsou zákonným zástupcům k dispozici ve svých kabinetech.