ECDL / ICDL

International Certification of Digital Literacy

Co je ICDL/ECDL certifikát?

Certifikované testovací středisko ICDL/ECDL Vám nabízí vykonání testů mezinárodního vzdělávacího a certifikačního programu ICDL/ECDL.

Hlavní součást konceptu ICDL/ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ICDL/ECDL. Obsah jednotlivých testů včetně dokumentace k přípravě na ně naleznete na webových stránkách konceptu ICDL/ECDL.

Jakou hodnotu získám?

Úspěšní absolventi ICDL/ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ICDL/ECDL Certifikát, který je v  rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Průběh testování

Testy ICDL/ECDL mohou organizovat výhradně akreditovaná testovací střediska v  akreditovaných testovacích místnostech. Přísný systém pro zabezpečení kvality (Quality Assurance System) definovaný ICDL/ECDL Foundation, jasně stanoví hlavní zásady, které musí být dodrženy při jakémkoli testování ICDL/ECDL a zaručují stejnou úroveň náročnosti pro všechny uchazeče:

 • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB. Přístup ke QTB mají pouze licenciáti ICDL/ECDL. Číslo testu i  číslo počítače, které bude uchazeči při ICDL/ECDL testování přiděleno, je určeno těsně před začátkem testu losem. Uchazeč tedy nemůže předem znát konkrétní úkoly ani konkrétní počítač.
 • Vedením testu může být pověřen pouze vyškolený ICDL/ECDL tester.
 • Každý termín ICDL/ECDL testování musí být předem registrován u národního licenciáta
  (v České republice ČSKI – Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Jakmile se uchazeči podaří složit testy z nejméně 4 modulů (povinné jsou moduly M2, M3 a M7, čtvrtý modul si volí uchazeč), může požádat o  vydání Osvědčení ICDL/ECDL Start. Po úspěšném absolvování sedmi modulů získává uchazeč certifikát ICDL/ECDL Core, který je dále doplněn personifikovanou plastikovou kartou velikosti kreditní karty. Uchazeč může dále kdykoliv požádat o vydání certifikátu ICDL/ECDL Modular, do kterého mu budou zapsány všechny úspěšně absolvované moduly bez ohledu na jejich počet. Úspěšně složené moduly jsou uchazeči zapisovány do ICDL/ECDL Indexů.

Ceny za testování

Položka
Cena včetně DPH

(platné od 1. 9. 2021)

index ECDL Select (7 modulů, platný 3 roky) 705 Kč
Index ECDL Profile (libovolné množství modulů, platný 5 let) 1080 Kč
Index ECDL Single  (1 modul, platný 3 roky) 300 Kč
Index Digitální fotografie (3 moduly, platný 3 roky) 680 Kč
Certifikát ECDL Start (4 moduly) 90 Kč
Certifikát ECDL Core včetně karty (7 modulů) 130 Kč
Certifikát ECDL Digitální fotografie (3 moduly) 110 Kč
Certifikát ECDL Modular (libovolný počet modulů) 90 Kč
Jeden test z libovolného modulu 350 Kč
Jeden test z libovolného modulu (žáci naší školy) 250 Kč
Jeden test z libovolného modulu Digitální fotografie 400 Kč
Jeden test z libovolného modulu Digitální fotografie (žáci naší školy) 300 Kč

Akreditované moduly k testování

V našem testovacím středisku můžete podat přihlášku k testování následujících modulů:

Modul Český název Anglický název
M2 Základy práce s počítačem a správa souborů Computer Essentials
M3 Zpracování textu Word Processing
M4 Práce s tabulkami Spreadsheets
M346 Základní práce s aplikacemi Application Essentials
M5 Použití databází Using Databases
M6 Prezentace Presentation
M7 Základy práce s internetem a komunikace Online Essentials
M9 Úpravy digitálních obrázků Image Editing
M10 Tvorba webových stránek Web Editing
M12 Bezpečné používání informačních technologií IT Security
M14 Spolupráce a výměna informací na internetu Online Collaboration
M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu Managing Online Information
M16 Základy informatického myšlení a programování Computing
M17 Využívání digitálních technologií v marketingu Digital Marketing
DF1 Správa a archivace digitálních fotografií Management and Archiving of Digital Photographs
DF2 Úpravy a vylepšení digitálních fotografií Enhancement of Digital Photographs
DF3 Sdílení a prezentace digitálních fotografií Sharing and Presentation of Digital Photographs
e-Citizen Snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. e-Citizen

Operační systémy, počítačové platformy

Certifikované testovací středisko v naší škole (CZ 185) má akreditovanou zkušební místnost (CZU 0313) s kapacitou 15 zkušebních míst a na 15 počítačích má akreditovanou následující softwarovou platformu:

 • operační systém MS Windows 10 Pro CZ
 • internetové prohlížeče MS Edge, Mozilla Firefox, Chrome
 • kancelářský software MS Office 2016 s MS Outlook 2016
 • 7-Zip CZ
 • Google Drive CZ, Google Calendar CZ
 • Zoner Photo Studio 16 CZ
 • GIMP 2
 • Zonerama, Pixmac
 • PDF & Image Writer

Akreditovaní testeři

V certifikovaném testovacím středisku působí dva akreditovaní testeři:

Statistika testování ve středisku CZ 185 k 07. říjnu 2021

Celkem otestováno osob 184
Vyhlášeno termínů testování 126
Celkem provedeno testů 876
Celkový počet úspěšně složených modulů 823
Celkový počet neúspěšně složených modulů 53
Vydáno dokladů ECDL – certifikát ECDL Start 62
Vydáno dokladů ECDL – certifikát ECDL Core 77
Vydáno dokladů ECDL – certifikát ECDL Modular 13
Vydáno dokladů ECDL – certifikát ECDL Digitální fotografie 1

Více informací

Více informací o ICDL/ECDL testování naleznete na oficiálních stránkách konceptu ICDL/ ECDL .

S případnými dotazy, objednávkami testování či požadavky na zapůjčení akreditované místnosti nebo akreditovaných testerů se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu certifikovaného testovacího střediska ICDL/ECDL v naší škole.