Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení v oboru
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritérií, určených platnou legislativou.
Termín podání přihlášky – do 10. června 2019.
Pohovor k přijímacímu řízení proběhne 13. června 2019 ve 12.00 hodin.