Čestné prohlášení

Do konce školního roku 2019/2020 není možný vstup do školy bez čestného prohlášení.

Všechny osoby, vstupující do budovy školy, jsou povinny si dokument vytisknout, vyplnit a vzít s sebou. Toto opatření se týká zejména žáků školy, kteří přijdou do školy v květnu či červnu 2020, dále pak účastníků přijímacího řízení a také všech účastníků maturitních zkoušek jaro 2020.

Čestné prohlášení naleznete ZDE