Přijímací zkoušky nanečisto

Informace k přijímacím zkouškám nanečisto

Vážení budoucí uchazeči o studium na naší škole,
nabízíme Vám možnost vyzkoušet si, jak budou probíhat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a proto organizujeme dne 4. února 2022 (v den pololetních prázdnin) přijímací zkoušky nanečisto (dále jen „PZN“), na které je třeba se do 2. února 2022 přihlásit. Přihlášení je možné ZDE .

Časový plán PZN:

  • 8:00 – úvodní informace na učebnách
  • 8:15 – písemný test z matematiky – 70 minut
  • 9:45 – písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut
  • 11:45 – vyhodnocení testů.

Pomůcky k PZN:

  • modře či černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby.

Místo konání PZN:
Budova školy na adrese Dukelská třída 65, Brno (spojení tramvají č. 4 od hlavního nádraží).

Důležité upozornění:
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude vstup osob, které doprovodí budoucího uchazeče o studium k PZN, do budovy školy dovolen. Po dobu pobytu v budově školy musí mít uchazeč nasazen respirátor. Při konání PZN jej může sundat.

Těšíme se na Vaši účast.

                                                                                    Mgr. Milan Čermák, ředitel školy