Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE.    

INFORMACE PRO PŘIJATÉ I NEPŘIJATÉ

A) PRO PŘIJATÉ

Pokud naleznete Vám přidělené registrační čísloseznamu přijatých uchazečů ke studiu střední školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o., a máte nadále zájem se stát jejím žákem (žákyní), dostavte se prosím (uchazeč se zákonným zástupcem) na výše uvedenou adresu školy k závěrečnému aktu přijímacího řízení, čímž je uzavření Smlouvy o poskytnutí středního odborného vzdělání (oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost) s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání, a to v jednom z těchto tří termínů:

  • dne 20. května 2021 (čtvrtek) od 8.00 do 18.00 hod.
  • dne 21. května 2021 (pátek) od 8.00 do 18.00 hod.
  • dne 22. května 2021 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

(náhradní termín je možné domluvit na tel. č. 603 264 772)

Před podpisem „Smlouvy“ je nezbytné  odevzdat vyplněný „Zápisový lístek“ a po podpisu „Smlouvy“ zaplatit v hotovosti školné za 1. pololetí školního roku 2021/2022 ve výši 9 200 Kč.  

V případě, že Váš zájem o studium na naší škole z jakýchkoli důvodů pominul, žádám Vás o sdělení této skutečnosti nejpozději dne 21. května do 18.00 hod. na tel. č. 603 264 772 nebo 774 514 430, případně na e-mailovou adresu brno@trivis.cz, čímž umožníte přijetí v pořadí dalšímu uchazeči o studium.

B) PRO NEPŘIJATÉ

Ti uchazeči, kteří se naleznou na seznamu mezi nepřijatými (tzv. „pod čarou“), a mají o studium na naší škole opravdový zájem, dostanou (podle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení) také šanci k přijetí, a to ihned poté, když se dozvíme, že někdo z přijatých uchazečů pozbyl o studium zájem. Proto je třeba vyčkat!!!

 

Mgr. Milan Čermák
ředitel školy