Pro uchazeče

Obory vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
05. 12.     15.00 – 17.00
16. 12.     09.00 – 13.00
09. 01.     15.00 – 17.00
20. 01.     09.00 – 13.00
03. 02.     09.00 – 13.00

Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

  • čtyřleté denní studium

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

  • tříleté dálkové nástavbové studium

Obor 64-41-L/51 Podnikání

  • tříleté dálkové nástavbové studium

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  16.500 Kč ročně
  • pro tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání v oboru Podnikání – 1. a 2. ročník – 16.500 Kč ročně
  • pro tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání v oboru Podnikání – 3. ročník – 18.000 Kč ročně
  • pro tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání v oboru Bezpečnostní služby – 14.000 Kč ročně

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu smlouvy o studiu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.