Pro rodiče

Vedení školy i společnosti dbá, s odkazem na ustanovení § 21 odst.3 Zákona 561/2004 Sb. na informovanost rodičů, případně osob, které vůči žákům plní vyživovací povinnost, o průběhu a výsledcích vzdělávání. Tyto informace mohou rodiče získat dálkovým přístupem přes internetovou aplikaci systému SAS.  Každý zákonný zástupce získá jedinečný přístupový kód, po jehož zadání může nahlížet do přehledu absence, průběžné i závěrečné klasifikace a  výchovných opatření svého dítěte. Díky tomuto systému mají rodiče také přehled o plánovaných školních akcích, exkurzích apod.

Dalším způsobem kontaktu rodičů a školy je osobní styk rodičů, případně zákonných zástupců s vedením školy, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími. Dbáme na to, aby záležitosti byly řešeny s třídním učitelem, který má nejlepší přehled o stavu svěřené třídy, studijních výsledcích a je také v kontaktu s jednotlivými vyučujícími.

Telefonické informace omezujeme pouze na nejnutnější míru a to také s  ohledem na požadavky Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kontakt rodičů se školou, tzn. vedením školy, třídními učiteli a  jednotlivými učiteli není nijak omezen. V podstatě každý den, ve kterém je vyučování, mají rodiče možnost získat informace o výsledcích vzdělávání svých dětí. Přes tuto skutečnost však doporučujeme, aby si rodiče předem sjednali schůzku s tím, s kým hodlají hovořit. Jen tak budete mít jistotu, že Vaše cesta do školy nebude zbytečná proto, že daný učitel nebyl přítomen z důvodů například nemoci, suplování či plnění jiných úkolů, jako jsou semináře, školení apod.

Z toho, co je výše uvedeno, vyplývá, že plánované tzv. hovorové hodiny jsou obecně zaužívanou formou styku školy s rodiči žáků vždy po uplynutí určitého časového úseku školního roku, ne však jedinou. Budeme rádi, pokud o  práci svých dětí ve škole budete mít soustavný zájem, pokud budete v  kontaktu alespoň s třídními učiteli a to vše s jediným cílem: maximálne přispět k úspěšnému studiu Vašeho dítěte na naší škole včetně zdárného vykonání maturitní zkoušky.

Jsme přesvědčeni, že to je smyslem práce školy a cílem Vás, rodičů.

Hovorové hodiny ve školním roce 2017/2018

  • v úterý 14. listopadu 2017
  • v úterý 10. dubna 2017

Třídní schůzky i hovorové hodiny se konají vždy od 15.30 do 17.00 hodin v budově školy.

Informace o prospěchu a chování žáka

Po telefonické domluvě kdykoliv.

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO