Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritéri, určených platnou legislativou.


Detailní kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněna ZDE.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - 1. a 2. řádný termín přijímacích zkoušek ZDE.


Druhé kolo přijímacího řízení

Vedení TRIVIS - SŠV Brno, s.r.o., vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
Termín podání přihlášek: do 11. května 2018
Zasedání přijímací komise: 15. května 2018
Zveřejnění výsledků: 15. května 2018 ve 13.00 hodin; výsledky budou vvyvěšeny ve stupních prostorách školy, případně na sekretariátu školy.
Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí: 16. května 2018 od 10.00 do 14.00 hodin.


Nabídka oborů vzdělání:

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Forma vzdělávání: čtyřletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.

Výše uvedené obory vzdělání jsou určeny uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání.
  • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Forma vzdělávání:
- tříletá dálková, ukončeno maturitní zkouškou.
Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem.

  • 64-41-L/51 Podnikání

Forma vzdělávání:
- dvouletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.
- tříletá dálková, ukončeno maturitní zkouškou.
Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem.


Termíny podání přihlášek:

  • Termín pro podání přihlášek pro denní studium - 1. března 2018
  • Termín pro podání přihlášek pro dálkové studium - 1. března 2018

Termíny přijímacího řízení:

  • První termín - 12. dubna 2018 (první škola)
  • Druhý termín - 16. dubna 2018 (druhá škola)
  • První náhradní termín - 10. května 2018
  • Druhý náhradní termín - 11. května 2018

Uplatnění absolventů oborů Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby:

Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu "Prevence kriminality" a "Krizové řízení" nebo na vyšší odborné škole bezpečnosti silniční dopravy TRIVIS Jihlava, ve vzdělávacím programu "Bezpečnost v silniční dopravě", dále také na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.


Uplatnění absolventů oboru Podnikání:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
Tel.: +420 543 210 696
e-mail:

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO