Podnikání

64-41-L/51 Podnikání

Tříleté dálkové nástavbové studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Platný učební plán

Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 35 35 35 105
Cizí jazyk 35 35 35 105
Matematika 20 20 10 50
Informatika 30 15 10 55
Občanský a společenskovědní základ 10 10 10 30
Ekonomika 20 20 10 50
Podnikání 25 25 25 75
Marketing 10 10 - 20
Management - 10 10 20
Obchodní etiketa a prezentace - - 5 5
Písemná a elektronická komunikace 20 10 - 30
Právo 15 10 10 35
Praktikum podnikatele - 20 30 50
Volitelné předměty
Matematika - seminář - - 10 10
Informatika - seminář
Konverzace v cizím jazyce (AJ, NJ)
Celkem 220 220 200 640
český jazyk a estetické vzdělávání
žák si volí jeden jazyk (anglický nebo německý)

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO