Odborná praxe

Nedílnou součástí studijního plánu je odborná praxe žáků školy. Tato se koná v termínech, které pro každý rok stanoví ředitelka školy.

Odborná praxe se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti, která souvisí s oborem vzdělávání, ze kterého žáci odbornou praxi vykonávají. S poskytovateli odborné praxe uzavře škola smlouvu o rozsahu a obsahu odborné praxe a  podmínkách pro její konání.

Z odborné praxe zpracovávají žáci zprávu, která je hodnocena klasifikačním stupněm.
Ve školním roce 2017/2018 stanovil ředitel školy termíny vykonání odborné praxe takto:
  • 2. AT - od 21. května 2018 do 1. června 2018
  • 3. AT - od 21. května 2018 do 1. června 2018

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO