Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2017

Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 1
4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2
2 2 2 6
Dějepis
1 1 1 1 4
Společenský základ 1 1 1 3
Fyzika 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Matematika 3 3 3 4 13
Péče o zdraví a první pomoc 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 1 1 6
Ekonomika 2 1 3
Právo 3 4 4 4 15
Bezpečnostní činnost 2 2 4
Integrovaný záchranný systém 2 3 2 7
Střelecká příprava 1 1
Kontrola kriminality 2 2 2 6
Psychologie a pedagogika 1 1 1 1 4
Sebeobrana 2 2 4
Zeměpis 1 1 2
Technika administrativy
2 1 3
Celkem 32 32 33 31 128
  • V ŠVP je sloučeno jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání do jednoho tematického okruhu.
  • Vyučované jazyky: anglický jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk 1: úroveň B1 evropského referenčního rámce. Cizí jazyk 2: úroveň A2 evropského referenčního rámce.