Bezpečnostní služby

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Tříleté dálkové nástavbové studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2017

Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura 35 40 40 115
Cizí jazyk 1
40 40 45 125
Společenský základ 10 10 10 30
Matematika 20 20
Informatika 10 10 10 30
Právo 50 50 40 140
Bezpečnostní činnost 20 15 35
Integrovaný záchranný systém 10 20 25 55
Střelecká příprava 10 10
Kriminalistika 20 15 35
Kriminologie 10 10
Penologie 10 10
Pedagogika 10 10
Psychologie
10 10
Administrativní činnost 10 10
Celkem 220 220 200 640
Poznámky:

  • V ŠVP je sloučeno jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání do jednoho tematického okruhu.
  • Vyučované jazyky: anglický jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk 1: úroveň B1 evropského referenčního rámce.
  • V ŠVP je sloučeno vzdělávání pro zdraví a bezpečnostní příprava