Bezpečnostní služby

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Tříleté dálkové nástavbové studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2017

Povinné předměty

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura 35 40 40 115
Cizí jazyk 1
35 40 45 125
Společenský základ 10 10 10 30
Matematika 20 - - 20
Informatika 10 10 10 30
Právo 50 50 40 140
Bezpečnostní činnost - 20 15 35
Integrovaný záchranný systém 10 20 25 55
Střelecká příprava 10 - - 10
Kriminalistika - 20 15 35
Kriminologie 10 - - 10
Penologie - 10 - 10
Pedagogika 10 - - 10
Psychologie
10 - - 10
Administrativní činnost 10 - - 10
Celkem 220 220 200 640

Poznámky:

  • V ŠVP je sloučeno jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání do jednoho tematického okruhu.
  • Vyučované jazyky: anglický jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk 1: úroveň B1 evropského referenčního rámce.
  • V ŠVP je sloučeno vzdělávání pro zdraví a bezpečnostní příprava

/ss-veterinarni

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO