Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný ve školním roce 2017/2018 pro 2. a 3. ročník

Povinné předměty

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura 5 5 5 5 20
Cizí jazyk I. 5 5 5 5 20
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Obchodní jazyk - 1 1 1 3
Matematika 2 3 3 2 10
Hospodářské výpočty 1 - - - 1
Základy přírodních věd 2 2 - - 4
Výchova ke zdraví 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2 - 6
Občanský a společenskovědní základ 2 2 1 1 6
Psychologie pro podnikatele 1 1 - - 2
Ekonomika 1 1 1 1 4
Marketing 2 - 1 - 3
Management 1 - - 1 2
Právní teorie 1 1 - - 2
Právo v podnikání - - 2 2 4
Podnikání - 2 2 2 6
Účetnictví - - 3 3 6
Profesní komunikace - 1 1 - 2
Volitelné předměty
Občanský a společenskovědní základ - - - 3 3
Informatika - seminář - - - 3 3
Celkem 32 32 33 32 129
1 žák si zvolí hlavní jazyk (anglický nebo německý), ze kterého bude chtít konat maturitní zkoušku
2 žák si zvolí druhý cizí jazyk (anglický nebo německý)
3 výuka odborného jazyka v jazyce, který si žák zvolí jako hlavní
4 žák si zvolí předmět, ze kterého bude chtít konat maturitní zkoušku


Učební plán platný ve školním roce 2017/2018 pro 4. ročník

Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CELKEM
Český jazyk a literatura 5 5 5 5 20
Cizí jazyk I. 5 5 5 5 20
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Obchodní jazyk - - 2 1 3
Matematika 2 2 2 1 7
Hospodářské výpočty 1 - - - 1
Základy přírodních věd 2 2 - - 4
Výchova ke zdraví 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2 - 6
Občanský a společenskovědní základ 2 2 - - 4
Psychologie pro podnikatele 1 1 - - 2
Sociologie podnikání - - 1 1 2
Ekonomika 2 2 - - 4
Marketing 2 2 - - 4
Management - - 1 2 3
Právní teorie 1 1 - - 2
Právo v podnikání - - 2 2 4
Podnikání - 2 2 2 6
Praktikum podnikatele - - 3 3 6
Obchodní etiketa a prezentace - - 1 1 2
Volitelné předměty
Občanský a společenskovědní základ - - - 3 3
Informatika - - - 3 3
Celkem 32 32 32 32 128

1 žák si zvolí hlavní jazyk (anglický nebo německý), ze kterého bude chtít konat maturitní zkoušku
2 žák si zvolí druhý cizí jazyk (anglický nebo německý)
3 výuka odborného jazyka v jazyce, který si žák zvolí jako hlavní
4 žák si zvolí předmět, ze kterého bude chtít konat maturitní zkoušku

TisknoutBrno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO